Назва виша Профіль Openness Rank
1 Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" перейти 29387
2 Сумський державний університет перейти 27969
3 Київський нацiональний економiчний унiверситет перейти 24597
4 Київський національний університет Тараса Шевченка перейти 24004
5 Харківський національний педагогічний університет Г.С. Сковороди перейти 21334
6 Національний технічний університет "Харківський політехнічний iнститут" перейти 19291
7 Національний університет Києво-Могилянська академія перейти 18004
8 Одеський національний університет Ім. Мечникова перейти 17248
9 Львівський національний медичний університет перейти 17065
10 Тернопільський національний економічний університет перейти 15880
11 Національна медична академія післядипломної освіти П Л Шупика перейти 15673
12 Національний педагогічний університет М.П. Драгоманова перейти 15205
13 Вінницький національний технічний університет перейти 14199
14 Одеський національний політехнічний університет перейти 13401
15 Східноєвропейський національний університет Лесі Українки перейти 12756
16 Черкаський національний університет Богдана Хмельницького перейти 12223
17 Київський національний торговельно економічний університет перейти 12181
18 Львівський національний університет Івана Франка перейти 12118
19 Національний медичний університет О О Богомольця перейти 11642
20 Житомирський державний технологiчний університет перейти 11612
21 Ужгородський національний університет перейти 11280
22 Львівський державний університет фізичної культури перейти 9746
23 Одеський державний екологічний університет перейти 9634
24 Національний університет біоресурсів і природокористування України перейти 9631
25 Харківський національний економічний університет перейти 8096
26 Дніпропетровська медична академія перейти 7887
27 Національний авіаційний університет перейти 7862
28 Національний університет "Одеська юридична академія" перейти 7707
29 Національний юридичний університет Ярослава Мудрого перейти 7699
30 Харківський національний університет міського господарства О.М. Бекетова перейти 7477
31 Харківський національний університет радіоелектроніки перейти 7417
32 Міжрегіональна Академія управління персоналом перейти 7270
33 Національний університет харчових технологій перейти 7097
34 Університет КРОК перейти 7060
35 Вінницький національний медичний університет М.І. Пирогова перейти 6791
36 Київський університет Бориса Грінченка перейти 6559
37 Чернігівський національний технологічний університет перейти 6546
38 Національний університет фізичного виховання І спорту України перейти 6250
39 Одеський національний економічний університет перейти 6224
40 Харківський національний медичний університет перейти 6155
41 Національний університет водного господарства та природокористування перейти 6125
42 Житомирський державний університет І. Франка перейти 5839
43 Національний університет Львівська політехніка перейти 5796
44 Національний фармацевтичний університет перейти 5731
45 Національна металургійна академія України перейти 5677
46 Національний аерокосмічний університет ім. М Є Жуковського перейти 5577
47 Одеська національна академія харчових технологій перейти 5433
48 Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту академіка В Лазаряна перейти 5411
49 Університет державної фіскальної служби України перейти 5350
50 Сумський національний аграрний університет перейти 5333
51 Національний гірничий університет перейти 5226
52 Тернопільський національний педагогічний університет перейти 5024
53 Уманський національний університет садівництва перейти 4970
54 Харківська медична академія післядипломної освіти перейти 4962
55 Український державний хіміко-технологічний університет перейти 4894
56 Сумський державний педагогічний університет А С Макаренка перейти 4889
57 Харківський національний університет В.Н. Каразіна перейти 4791
58 Харківський університет Повітряних сил І. Кожедуба перейти 4778
59 Національна академія внутрішніх справ перейти 4616
60 Харківський національний університет внутрішніх справ перейти 4563
61 Дніпропетровський університет Альфреда Нобеля перейти 4551
62 Запорізький національний університет перейти 4543
63 Переяслав Хмельницький державний педагогічний університет Григорія Сковороди перейти 4513
64 Східноукраїнський національний університет В Даля перейти 4491
65 Харківський національний автомобільно дорожній університет перейти 4471
66 Житомирський національний агроекологічний університет перейти 4430
67 Тернопільський національний технічний університет І Пулюя перейти 4288
68 Українська державна академія залізничного транспорту перейти 4267
69 Чорноморський національний університет Петра Могили перейти 4226
70 Національний університет цивільного захисту України перейти 4182
71 Донецький національний університет перейти 4109
72 Українська медична стоматологічна академія перейти 4029
73 Львівський державний університет безпеки життєдіяльності перейти 3976
74 Подільський державний аграрно-технічний університет перейти 3974
75 Дніпропетровський державний аграрно економічний університет перейти 3952
76 Тернопільський державний медичний університет перейти 3905
77 Харківська державна академія культури перейти 3860
78 Харківський національний аграрний університет В В Докучаєва перейти 3712
79 Львівський державний університет внутрішніх справ перейти 3611
80 Кіровоградський національний технічний університет перейти 3518
81 Миколаївський національний аграрний університет перейти 3503
82 Хмельницький нацiональний унiверситет перейти 3477
83 Придніпровська державна академія будівництва та архітектури перейти 3464
84 Запорізький національний технічний університет перейти 3449
85 Таврійський державний агротехнологічний університет перейти 3449
86 Кременчуцький національний університет Михайла Остроградського перейти 3411
87 Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького перейти 3369
88 Буковинський державний медичний університет перейти 3305
89 Луганський національний університет Тараса Шевченка перейти 3290
90 Полтавська державна аграрна академія перейти 3245
91 Полтавський національний технічний університет Ю. Кондратюка перейти 3196
92 Донецький національний технічний університет перейти 3186
93 Національний лісотехнічний університет України перейти 3155
94 Університет менеджменту освіти перейти 3090
95 Українська інженерно педагогічна академія перейти 3057
96 Харківський національний технічний університет сільського господарства Петра Василенка перейти 3022
97 Національний університет кораблебудування адмірала Макарова перейти 2996
98 Київський національний університет культури і мистецтв перейти 2927
99 Білоцерківський національний аграрний університет перейти 2826
100 Одеська державна академія будівництва та архітектури перейти 2817
101 Національна академія статистики, обліку та аудиту перейти 2799
102 Ніжинський державний університет М. Гоголя перейти 2772
103 Університет банківської справи Національного банку України перейти 2771
104 Івано Франківський національний технічний університет нафти і газу перейти 2721
105 Маріупольський державний університет перейти 2688
106 Полтавський національний педагогічний університет перейти 2678
107 Національний університет Острозька академія перейти 2634
108 Кам'янець Подільський національний університет І Огієнка перейти 2580
109 Дніпропетровський національний університет О. Гончара перейти 2503
110 Вінницький державний педагогічний університет перейти 2495
111 Криворізький державний педагогічний університет перейти 2481
112 Київський національний університет будівництва і архітектури перейти 2424
113 Донбаська державна машинобудівна академія перейти 2398
114 Приазовський державний технічний університет перейти 2386
115 Одеська національна морська академія перейти 2330
116 Харківський державний університет харчування та торгівлі перейти 2313
117 Відкритий міжнародний університет розвитку людини Україна перейти 2177
118 Криворізький національний університет перейти 2161
119 Харківський національний університет будівництва та архітектури перейти 2136
120 Академія муніципального управління перейти 2025
121 Чернівецький торговельно-економічний інститут перейти 2001
122 Хмельницький університет управління та права перейти 1843
123 Вінницький торговельно-економічний інститут перейти 1839
124 Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв перейти 1633
125 Донецький юридичний інститут МВС України перейти 1623
126 Рівненський державний гуманітарний університет перейти 1619
127 Уманський державний педагогічний університет П. Тичини перейти 1616
128 Херсонський національний технічний університет перейти 1499
129 Запорiзька державна iнженерна академiя перейти 1461
130 Національна академія Національної гвардії України перейти 1400
131 Херсонський державний унiверситет перейти 1399
132 Херсонський державний аграрний університет перейти 1394
133 Київський кооперативний інститут бізнесу і права перейти 1252
134 Мукачівський державний університет перейти 1243
135 Київський національний лінгвістичний університет перейти 1228
136 Народна українська академія перейти 1183
137 Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ перейти 1181
138 Чернігівській національний педагогічний університет Т.Г. Шевченка перейти 1139
139 Буковинський університет перейти 1126
140 Одеська національна академія зв'язку О.С. Попова перейти 1124
141 Бердянський державний педагогічний університет перейти 1119
142 Міжнародний гуманітарний університет перейти 1114
143 Український Католицький Університет перейти 920
144 Івано Франківський національний медичний університет перейти 892
145 Луганський державний університет внутрішніх справ Е.О. Дідоренка перейти 809
146 Академія сухопутних військ гетьмана Петра Сагайдачного перейти 796
147 Українська академія друкарства перейти 783
148 Державний університет інфраструктури та технологій перейти 753
149 Одеська національна музична академія імені А.В. Нежданової перейти 661
150 Прикарпатський національний університет Василя Стефаника перейти 660
151 Національний університет оборони України Івана Черняховського перейти 655
152 Європейський університет перейти 617
153 Луганський національний аграрний університет перейти 529
154 Львівська комерційна академія перейти 528
155 Університет митної справи та фінансів перейти 525
156 Полтавський університет економіки і торгівлі перейти 517
157 Дніпровський державний технічний університет перейти 515
158 Донецький національний університет економіки і торгівлі М. Туган Барановського перейти 452
159 Ізмаїльський державний гуманітарний університет перейти 420
160 Донецький національний медичний університет М. Горького перейти 389
161 Донбаська нацiональна академiя будiвництва та архiтектури перейти 387
162 Миколаївський національний університет В.О. Сухомлинського перейти 377
163 Харківський регіональний інститут державного управління перейти 365
164 Південноукраїнський національний педагогічний університет К. Д. Ушинського перейти 363
165 Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці II перейти 273
166 Таврійський національний університет В.І. Вернадського перейти 210
167 Київський університет права перейти 208
168 Державний університет телекомунікацій перейти 155
169 Київський медичний університет УАНМ перейти 153
170 Тернопільський інститут соціальних та інформаційних технологій перейти 133
171 Житомирський військовий інститут С.П. Корольова Національного авіаційного університету перейти 131
172 Донецький державний університет управління перейти 122
173 Міжнародний інститут менеджменту МІМ Київ перейти 101
174 Одеський національний морський університет перейти 98
175 Міжнародний науково-технічний університет перейти 91
176 Чернівецький національний університет Ю. Федьковича перейти 78
177 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія перейти 76
178 Київський міжнародний університет перейти 69
179 Луганський державний медичний університет перейти 63
180 Харківський економіко-правовий університет перейти 49
181 Міжнародний університет бізнесу і права перейти 35
182 Київський державний інститут декоративно-прикладного мистецтва і дизайну Михайла Бойчука перейти 31
183 Херсонська академія неперервної освіти Херсонської обласної ради перейти 17
184 Запорізький державний медичний університет перейти 12
185 Міжнародний університет фінансів перейти 11
186 Херсонська державна морська академія перейти 11
187 Вінницький національний аграрний університет перейти 9
188 Національна академія управління перейти 8
189 Житомирський інститут медсестринства перейти 7

© 2019 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"