Статистика просмотра документов. TOP 50
Название документа #
PR в Україні: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку 420
Реализация бесконечных сумматоров и несобственных интеграловв системе специальной компьютерной алгебры «КиДиМ» 334
Текст лекций по ТОЭ 329
English for technical students/Англійська мова для студентів технічних ВНЗ 300
Лабораторный практикум по курсу "Основные процессы и аппараты химической технологии" 296
6984 Гідравлічний телескопічний амортизатор транспортного засобу 281
Вища математика в прикладах і задачах. Т.1. Глава 5-8. 275
100005 Магнітоелектрична форсунка 275
Основи електробезпеки. Лекція 7. 258
Сленг як мовне явище сучасного суспільства 226
Сучасна українська література для старшокласників 221
214
211
Збірник модульних тестів з німецької мови за професійним спрямуванням 192
Аналіз ринка канцтоварів України 188
Міжнародний електротехнічний словник: українські перспективи 187
Лекции по политологии 186
Деякі напрямки вдосконалення аудиту основних засобів на підприємствах у сучасних умовах 185
Практичний коментар щодо Закону України "Про охорону праці" 182
История Украины: Конспект лекций для иностранных студентов 177
Курс лекций по экологии 173
Електричні параметри оксидних систем титану та міді 173
История науки и техники 171
Удосконалення системи аудиту виробничих запасів підприємства 169
Сучасний стан та проблеми автоматизації бухгалтерського обліку на підприємствах України 168
Підручник з політології 168
Гідравлічні характеристики потоку рідини 168
Основы теории резания материалов 166
Формування податкової політики підприємства в сучасних економічних умовах 165
Прилади і методи виміру вологості зерна та продуктів його переробки 162
Боевое самбо в Харькове 159
Методические указания для выполнения текстовых документов при курсовом и дипломном проектировании 157
История науки и техники 155
80391 Геліоколектор для гарячого водопостачання та вентиляції 154
Дихальна система людини, її захворювання та методи діагностики 147
Скалярный и векторный анализ для классического инженерного образования: специальные главы курса высшей математики. – Т.3 Часть 2 146
Сучасні моделі освіти: переваги та недоліки 143
Методичні підходи до аналізу виконання кошторису видатків бюджетними установами 143
Актуальні питання прибутковості підприємства та шляхи її збільшення 143
38427 Сигналізатор рівня 142
Енерго- та ресурсозбереження в промислових агрегатах скляного виробництва на основі удосконалення теплоенергетичного обладнання 140
Асоциальный капитал и уровень доверия 140
Неологізми та оказіоналізми в сучасній українській мові 136
135
Peculiarities of concentration dependences of thermal conductivity in (PbTe) 1-x (Bi 2 Te 3 ) x semiconductor solid solutions 134
Методические указания к выполнению выпускного проекта бакалавра 133
Підривні інновації та їх класифікація 132
Історія України. Лекція 7. Українські землі у складі Російської та Австрійської (Австро-Угорської) імперій у ХІХ ст. 128
127
Заходи по економії електроенергії на підприємствах водопровідно-каналізаційного господарства та ефективність їх впровадження 127

© 2019 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"