Показані профілі кафедр с 1 по 101

Автоматизації енергосистем
Автоматизації хіміко-технологічних систем та екологічного моніторингу
Автоматизовані електромеханічні системи
Автоматика та управління в технічних системах
Автомобіле- і тракторобудування
Бiотехнологiя, біофізика та аналiтична хiмiя
Вища математика
Газогідромеханіки та тепломасообмін
Геометричне моделювання та комп’ютерна графіка
Гідравлічні машини
Гідропневмоавтоматика і гідропривод
Гуманітарних наук
Двигуни внутрішнього згоряння
Деталi машин та прикладна механiка
Динаміка та міцність машин
Ділової іноземної мови та перекладу
Добування нафти, газу та конденсату
Економіки та маркетингу
Економічна кібернетика та маркетинговий менеджмент
Економічного аналізу та обліку
Електричний транспорт та тепловозобудування
Електричні апарати
Електричні машини
Електричні станції
Електроізоляційна та кабельна техніка
Етики, естетики та історії культури
Загальна електротехніка
Загальна та експеріментальна фізика
Загальна та неорганічна хімія
Загальної економічної теорії
Зварювання
Інженерна електрофізика
Іноземних мов
Інститут іоносфери
Інтегрованих технологій машинобудування
Інтегровані технології, процеси та апарати
Інтелектуальнi комп'ютернi системи
Інформатика та інтелектуальна власність
Інформаційні технології та системи колісних і гусеничних машин
Інформаційно-вимірювальні технології і системи
Історія науки і техніки
Комп’ютерна математика и математичне моделювання
Комп'ютерного моніторингу і логістики
Ливарне виробництво
Матеріалознавства
Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності та фінансів
Менеджменту та оподаткування
Міжкультурної комунікації та іноземної мови
Мультимедійні інформаційні технології та системи
Наукова бібліотека
Науково-дослідна частина
НДПКІ "Молнія"
Обробка металів тиском
Обчислювальна техніка та програмування
Опору матеріалів
Організації виробництва і управління персоналом
Органічна хімія, біохімія та мікробіологія
Органічного синтезу і нанотехнологій
Охорона праці та навколишнього середовища
Парогенераторобудування
Педагогіка та психологія управління соціальними системами
Передача електричної енергії
Підйомно-транспортні машини і обладнання
Політичної історії
Права
Прикладна математика
Прилади і методи неруйнівного контролю
Природничих наук
Проблемна лабораторія дистанційного навчання
Програмна інженерія та інформаційні технології управління
Промислова і біомедична електроніка
Радіоелектроніка
Систем і процесів управління
Системи інформації
Системний аналіз і управління
Соціально-економічних наук
Соціології та політології
Стратегічного управління
Теоретична механіка
Теоретичні основи електротехніки
Теоретичної та експериментальної фізики
Теорія і системи автоматизованого проектування механізмів і машин
Теплотехніки та енергоефективних технологiй
Технічна кріофізика
Технічної електрохімії
Технології жирів та продуктiв бродiння
Технології переробки нафти, газу та твердого палива
Технології полiмерних композиційних матеріалів і покриттів
Технологія кераміки, вогнетривів, скла та емалей
Технологія машинобудування та металорізальні верстати
Технологія пластичних мас і біологічно активних полімерів
Турбінобудування
Української, росiйської мов i прикладної лiнгвiстики
Фізика металів та напівпровідників
Фізичне виховання
Фізичне матеріалознавство для електроніки й геліоенергетики
Фізичної хімії
Філософії
Хімічна техніка та промислова екологiя
Хімічна технологія неорганічних речовин, каталізу та екології
Центр пiдготовки iноземних громадян

© 2019 — Розроблено лабораторією інформаційно-пошукових систем НТУ "ХПІ"